5 tipů, jak ochránit server před přehřátím
datacentrum

5 tipů, jak ochránit server před přehřátím

Chystáte se přemístit svůj server z domova, sklepa, kanceláře, garáže konečně do nějakého datacentra?
Obáváte se však všech rizik s tím spojených a nejvíce ztráty dat způsobené znehodnocením serveru? Ano, není nic horšího.
Pokud dojde k přehřátí serveru, tak se to bohužel může stát.
Oprava, je-li ještě možná, bývá jen dočasným řešením. Základová deska je totiž vlivem přehřátí poničená a nevydrží dlouho.
Tomu všemu se dá ovšem dobře předejít v profesionálně zařízeném Datacentru, které dodržuje pár zásadních pravidel.
Která to jsou?

Co se stane, když se server “upeče”?

Servery produkují opravdu hodně tepla. Velká datacentra se z tohoto důvodu neobejdou bez kvalitního systému chlazení. Pokud jsou základní deska, napájení a paměť serveru vystaveny vysokým teplotám, může dojít až k jejich roztavení a tím pádem ke ztrátě cenných dat a informací. V Datacentru Casablanca toto riziko rozhodně nepodceňujeme. Jakým způsobem zabraňujeme případnému přehřátí?

Geniální chladící systém freecooling

Pro zajištění chlazení jsme v našem Datacentru zvolili systém centrálního zdroje chladu a systém uzavřené studené/teplé uličky. Provoz datacenter je však všeobecně drahý a neekologický. My jsme proto pro dosažení maximální efektivity a šetrnosti k životnímu prostředí využili pro celý systém chlazení nejmodernější technologii freecoolingu. U ní se vzduch po ohřátí u serverů vypouští ven a na jeho místo se vhání chladnější vzduch zvenčí. A protože venkovní vzduch bývá v našich podmínkách po velkou část roku přirozeně chladnější, než teploty uvnitř Datacentra, není nutné teplý vzduch zchlazovat v kompresorech a z procesu tak odpadá energeticky nejnáročnější část. Freecooling je velmi spolehlivé a přitom velice jednoduché řešení.

V okolí serverů musí být absolutní čistota

Jakýkoli prach nebo nečistoty mohou způsobit ucpání ventilačního systému a tím pádem zabránit správnému ochlazování. Odtud je už jen krůček k přehřátí a selhání zařízení. V okolí serverů musí být naprostá čistota, v našem profesionálním Datacentru se proto používají ochranné návleky na obuv, nikde se nesmí válet nic, co do serverovny nepatří, a to vše je nepřetržitě monitorováno a kontrolováno.

Monitoring včas ohlásí zvýšenou teplotu

Jednotlivé senzory měří teplotu v místnosti a sledují vlhkost. V případě, že tyto snímače zachytí v nějakém bodě podezřelé zvyšování teploty či vlhkosti, okamžitě odešlou zprávu do velína a pověření pracovníci ihned zajdou situaci fyzicky zkontrolovat. Datové sály jsou také vybaveny systémem včasné detekce minimální hladiny kouře a doplněny optokouřovými čidly v podlaze.

Ostraha a kamery, které hlídají objekt

V Datacentru nechybí ani fyzická ostraha, která zajišťuje, aby se do prostor nedostala žádná nepovolaná osoba, která by mohla způsobit požár, ale i jiné nehody či sabotáže (nicméně tento článek se zabývá ochranou před přehřátím, proto zmiňujeme zejména požár). Prostory jednotlivých serveroven musejí být samozřejmě sledovány kamerovým systémem a doplněny o aktivní systém EPS. Jedině tak může poskytovatel zajistit zákazníkovi skutečnou ochranu jeho dat.

Co když přeci vypukne požár?

Pokud by skutečně došlo k náhlému požáru, je zásadním a jediným správným řešením speciální stabilní hasící zařízení. Servery nesmí přijít do kontaktu s vodou ani s klasickou práškovou hasící směsí. V Casablance proto používáme vysokotlakou demineralizovanou vodní mlhu, která je nevodivá, tzv. Fogtec.

Pokud tedy přemýšlíte a váháte, komu vložit do rukou svá cenná data, vyberte si poskytovatele, který nedopustí, aby došlo k jejich ztrátě/zničení z jakéhokoli důvodu, a tím spíše z banálního přehřátí. 

Zpět na hlavní stránku