JAK JSME SE VYPOŘÁDALI S GDPR aneb pro někoho strašák, pro jiného vítaný pomocník!
gdpr-3285252_1920

JAK JSME SE VYPOŘÁDALI S GDPR aneb pro někoho strašák, pro jiného vítaný pomocník!

Naše společnost, stejně tak jako všechny a všichni ostatní v této republice, se musela nedávno vypořádat s tak dlouho propíraným a donekonečna omýlaným tématem (pro někoho snad až strašákem), a to s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, jednoduše s GDPR.

Casablanca INT, která na bezpečnost a bezpečné zpracování a uchovávání všech dat, a tedy samozřejmě i na zabezpečení osobních údajů, pečlivě dbá již z podstaty své činnosti po mnoho let, neměla s učinností tohoto nařízení Evropské Unie žádný problém.

K datu účinnosti, tedy ke dni 25.5.2018, jsme vydali nové Všeobecné obchodní podmínky, které v článku VII. Ochrana a zveřejňování dat o Účastníkovi a ochrana údajů, služeb a sítí elektronických komunikací, smlouva o zpracování osobních údajů reflektují případné změny v dosavadní ochraně v souvislosti s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob (zkráceně GDPR).

Zájemcům o informace k tomu, jak přesně je u nás tato ochrana řešena, doporučujeme přečtení nových VOP v sekci Dokumenty na našem webu: https://www.casablanca.cz/www/docs/VOP_CASABLANCA_2018_05.pdf

V souvislosti s tímto tématem byly vydány i nové Všeobecné podmínky pro poskytování služby Big Blue One (naše cloudové řešení): https://www.casablanca.cz/www/docs/VOP_BBO_2018_05.pdf

Zde se k uvedené problematice vztahuje čl.12. Ochrana informací, osobních údajů, smlouva o zpracování osobních údajů a další práva a povinnosti smluvních stran, ovšem i čl.7. Práva a povinnosti Uživatele doporučujeme oku pozorného čtenáře.

Zpět na hlavní stránku