10 pojmů, díky kterým se rychle zorientujete ve světě Internetu
10-veci-internet

10 pojmů, díky kterým se rychle zorientujete ve světě Internetu

Firewall, doména, server nebo cookie. To jsou pojmy, se kterými se na internetu potkáte téměř všude a velice často. Tušíte ale, co vlastně přesně znamenají?

Cloud

Cloud bývá česky také označován jako úložiště a jedná se vlastně o služby nebo programy poskytované vzdáleným serverem s možností uložení dat. V tomto případě neplatíte přímo celý software, ale jen za jeho využití. Některé cloudové služby můžete využívat nebo již dokonce využíváte zdarma a možná o tom ani nevíte. Jedná se například o elektronickou poštu (typicky Gmail nebo Seznam.cz), případně o úložiště různých souborů (jako např. Uloz.to). Profesionální cloudové služby pak svým uživatelům nabízejí celou řadu pokročilých funkcí.

 

Cookie

Jako cookie se označují data odeslaná serverem prohlížeči uživatele při jeho návštěvě webové stránky. Prohlížeč je uloží na počítači uživatele. Díky těmto datům (cookies) pak navštívený web například pozná, zda ho již příchozí uživatel dříve navštívil, a může o něm sbírat další data jako jsou jeho zájmy, vyhledávané stránky, apod., které následně majitel webu může použít například pro cílenou reklamu.

 

Doména

Doména nebo také doménové jméno je de facto unikátní adresou ve světě Internetu a jedná se o označení každého zařízení jednoznačným jménem (identifikátorem). Každé zařízení (počítač, počítačová síť) připojené do sítě Internet má svou identifikační IPadresu, která sestává ze 4 numerických částí oddělených tečkami (např. 173.210.194.245). Takovou IP adresu je ale obtížné si zapamatovat, proto jsou IP adresy pojmenovány názvy (jména osob, názvy firem, apod.) např. casablanca.cz, google.com, jannovak.cz.
Přičemž ono „.cz“ (případně “com”) na konci adresy se nazývá TLD (Top-Level-Domain), tedy doména nejvyššího řádu,  „casablanca“ je v tomto případě doména druhého řádu a pokud by celá adresa zněla například „blog.casablanca.cz“ jednalo by se o doménu třetího řádu.

 

Firewall

Firewall si představte jako neprostupnou obrannou zeď vystavěnou kolem vašeho počítače, která chrání data na vašem PC před útoky zvenčí a zároveň kontroluje přenosy dat mezi vaším počítačem a internetem tak, aby se vaše údaje nedostaly ven, a také naopak, aby se nikdo nenaboural dovnitř. Firewally vás upozorní, pokud se v počítači spouští nebo instaluje nějaký program bez vašeho vědomí. Tím zabraňují útokům hackerů a vám umožňují lepší kontrolu nad počítačem.

 

Freeware

Freeware jsou softwarové programy, které si můžete volně stáhnout pro soukromé použití (zpravidla pouze pro něj). Používat je můžete pouze v té formě, v jaké jste je stáhli. Nemůžete do nich zasahovat, ani si je nijak upravovat. Konkrétní podmínky použití konkrétního freeware najdete při jeho stahování a instalaci v licenční smlouvě.

 

Homepage

Homepage je anglické označení pro úvodní stránku webu, doslova domácí stránka. Zpravidla se jedná o nejdůležitější stránku webu, na které návštěvníkovi představíte majitele webové prezentace (firma, osoba, produkt, spolek) a vysvětlíte, co vše se na webu nachází. Homepage by měla obsahovat navigaci na další podstránky/sekce a měla by být stručná, jasná a přehledná.

 

Hosting

U hostingu rozlišujeme webhosting a serverhosting. Pod pojmem webhosting se rozumí pronájem prostoru pro webovou stránku na cizím serveru. Takové hostingy jsou buď neplacené s omezenou nabídkou služeb (tzv. freehosting) nebo placené umožňující svým klientům provozovat webové stránky na profesionální úrovni. Při serverhostingu si pronajímáte již samotný (fyzický nebo virtuální) server v prostorách poskytovatele.

 

HTML

HTML je značkovací jazyk, pomocí kterého jsou napsány internetové stránky. HTML popisuje, jaká data na stránce jsou, kde jsou umístěna a jak vypadají. Díky tomu počítače přesně vědí, jak vám mají danou stránku zobrazit, a prohlížeče ji najdou, porozumí tomu co je na stránce a zobrazí vám ji ve výsledcích vyhledávání.

 

Server

Jako server označujeme výkonné zařízení umístěné zpravidla v serverovně/datasálu Datacentra, které poskytuje služby dalšímu počítači nebo více počítačům. Server může poskytovat služby buď lokálně (například pro připojené tiskárny nebo ověření uživatele pomocí hesla) nebo vzdáleně v síti Internet (například pro úschovu a provoz webových stránek nebo e-mailových služeb).

 

Spam

V případě spamu se původně jednalo o nevyžádané sdělení, které vám bylo doručeno do vaší e-mailové schránky. Nejčastěji šlo o různé reklamní e-maily. Dnes se označení spam používá také pro nevyžádané příspěvky napříč celou internetovou komunikací i v diskuzních fórech, komentářích, apod.

 

 

Zpět na hlavní stránku